Advokátní kancelář Kaiser

Tradice, zkušenosti, individuální přístup

Advokátní kancelář Kaiser se řadí mezi tradiční české advokátní kanceláře poskytující právní služby v celém spektru oblastí práva obchodního, občanského, trestního a správního již od roku 1990, kdy navázala na právní praxi JUDr. Tomáše Kaisera v Městském sdružení advokátů, jehož byl členem od roku 1979.

Při poskytování právních služeb využíváme dlouholetých zkušeností ze soudních síní a široké smluvní agendy.

Vždy klademe důraz na individuální potřeby našich klientů a snažíme se jim maximálně přizpůsobit při volbě nejúčinnějších právních nástrojů směřujících k dosažení požadovaného cíle.